Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino?
Oboje.

Do 50 % vplačane premije lahko dobite povrnjene* ob dohodnini.

*Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je poleg vzdrževanih družinskih članov edina olajšava, ki jo lahko uveljavite pri dohodnini

Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si posameznik za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine. Maksimalna višina letne premije, za katero posameznik uveljavlja davčno olajšavo znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844% od bruto plače), vendar ne več kot 2.819,09 EUR na leto.

Posamezniki, ki še nimajo sklenjenega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko izkoristijo davčno olajšavo s sklenitvijo individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. Posameznikom, ki že imajo sklenjeno individualno dodatno pokojninsko zavarovanje sklenitev še enega individualnega zavarovanja odsvetujemo, saj zanj ne bodo upravičeni do davčne olajšave.

Znesek povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine je odvisen od dohodninskega razreda posameznika. Do kakšnega zneska povrnjene dohodnine ste upravičeni lahko preverite z zgornjim informativnim izračunom povrnjene dohodnine.