Politika zasebnosti
Triglav, pokojninske družbe, d. d.

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov, je za nas bistvenega pomena. Zavezani smo k varovanju podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Zato vas vabimo, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Osnovni podatki o nas kot upravljalcu osebnih podatkov
Upravljavec: Triglav, pokojninska družba, d.d. 
Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 17849942
Matična številka: 1584774
Osnovni kapital: 10.129.588,37 EUR
Predsednik Uprave: Aljoša Uršič
Predsednik Nadzornega sveta: Blaž Jakič
Telefon: 01 470 08 40
Spletni naslov: http://www.triglavpokojnine.si
Naslov e-pošte: info@triglavpokojnine.si
Številka vpisa v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. vl. 1/34008/00
Dejavnosti Triglav, pokojninske družbe, d.d., v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti - Dejavnost pokojninskih skladov
- Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

1. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Vaše podatke zbiramo in nadalje obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1.1. Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobimo od vas, kadar:
 • uporabljate našo spletno stran,
 • podate soglasje za obdelavo osebnih podatkov,
 • uporabljate naše spletne aplikacije,
 • želite ponudbo za sklenitev zavarovanja,
 • sklepate zavarovanje pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.,
 • nas prosite za informacije,
 • podate pohvalo ali pritožbo,
 • prijavite zavarovalni primer oz. škodni dogodek,
 • se naročite na prejemanje obvestil Triglav, pokojninske družbe, d.d.,
 • podate soglasje za obveščanje z vam prilagojenimi ponudbami družb Skupine Triglav,
 • nastopijo drugi primeri, določeni s to politiko.
Informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi s sklepanjem in izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. pridobite v dokumentu Zavarovalništvo in osebni podatki.

1.2. Ob obisku spletne strani

Naše spletne strani (www.triglavpokojnine.si, www.znizaj-dohodnino.si), so javno dostopne in namenjene za uporabo in informiranje širše javnosti, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti.

Obiskovalci naših spletnih strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in na kakšen način želite stopiti v kontakt z nami: preko telefona, elektronske pošte, preko spletnih obrazcev ali preko informativnih izračunov. Sami se odločate tudi o tem, katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Podatke v zvezi z obiskom spletne strani uporabljamo za naslednje namene:
 • za spremljanje in analizo delovanja naših spletnih aplikacij,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletnih strani in storitev Triglav, pokojninske družbe, d.d.,
 • za obveščanje o naših storitvah in produktih ter drugih pomembnih informacijah (poslovanje, dogodki ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi in potencialnimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev,
 • za druge namene, navedene v tej Politiki zasebnosti.
Ob obisku naše spletne strani ali spletne aplikacije strežnik avtomatično beleži podrobnosti o vašem obisku, kot so:
 • IP naslov,
 • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,
 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na naši spletni strani,
 • datum dostopa in trajanje obiska naših spletnih strani.
Na spletnih straneh in spletnih aplikacijah ter drugih digitalnih rešitvah boste zasledili tudi termin »Piškotki«, o katerem se lahko podrobneje seznanite na povezavi Upravljanje s Piškotki, ki so sestavni del te politike. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Obiskovalec oziroma uporabnik spletnih strani lahko sam shranjuje, omejuje ali onemogoča piškotke. Piškotki so namenjeni zagotavljanju prijaznejših spletnih strani, saj beležijo posameznikove interese, preference in izkušnje ter izboljšujejo učinkovitost iskanja informacij, pri čemer konkretnega posameznika ni mogoče identificirati.

1.3. Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih potrebujemo, da vam lahko zagotovimo želene informacije, pomoč ali storitev.

Preko naše spletne strani so dostopni spletni obrazci, v katerih lahko poleg podatkov iz prejšnje točke zbiramo in obdelujemo podatke, kot je navedeno v seznamu:
Področje: Podatki o posamezniku poleg podatkov iz prejšnje točke Namen obdelave podatkov
Sklenitev zavarovanja
in
informativni izračun
Ime in priimek, elektronski naslov, davčna številka, datum rojstva in drugi identifikacijski podatki, npr. številka police (za obstoječe stranke) Zagotavljanje sklepanja zavarovalnih pogodb
Oddajte povpraševanje Ime in priimek, ime družbe, elektronski naslov, telefon, sporočilo Zagotavljanje informacij v zvezi z zavarovanji, ki jih ponuja Triglav, pokojninska družba, d.d.

1.4. Ob uporabi spletnih aplikacij

Če ste uporabnik naših spletnih aplikacij, o vas lahko zbiramo osebne podatke, ki jih potrebujemo bodisi za zagotavljanje dostopa do informacij v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi pogodbami preko aplikacij bodisi za izvajanje drugih storitev, na katere se naročite kot obstoječa stranka z namenom uveljavljanja popustov in drugih ugodnosti.

Spletne aplikacije, v katerih upravljamo s podatki, so:
Spletna aplikacija i.triglav in spletna aplikacija i.triglav za poslovne uporabnike sta namenjeni obstoječim strankam, ki imajo sklenjeno vsaj eno premoženjsko ali življenjsko zavarovanje pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., ali Zavarovalnici Triglav, d.d., ali zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d.

V sklopu spletne aplikacije i.triglav lahko obdelujemo naslednje osebne podatke:
 • podatke ob registraciji (ime in priimek, elektronski naslov, geslo),
 • podatke ob prijavi (ime, priimek, elektronski naslov, geslo, davčna številka, informacije o digitalnem potrdilu, pri zdravstvenih zavarovanjih številko kartice zdravstvenega zavarovanja, podatki o naslovu, številko mobilnega telefona),
 • podatke o zavarovalnih policah (premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj), podatke o naročilih zastopnika, podatke o stanju in strukturi privarčevanih sredstev iz zavarovanj in drugih naložb, informativni izračun vrednosti zavarovalne police naložbenega, investicijskega ali pokojninskega zavarovanja, podatke na obrazcih in vlogah za sporočanje podatkov in zahtevkov v zvezi z zavarovalnimi policami, podatke o plačilih po posamezni zavarovalni polici, podatke o prijavljenih škodah,
 • • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov).
Z uporabo spletne aplikacije i.triglav se lahko seznanite v Pogojih uporabe.

1.5. Ob uporabi elektronske pošte

V kolikor na nas oz. na elektronske naslove, objavljene na spletni strani www.triglavpokojnine.si ali www.znizaj-dohodnino.si, naslovite elektronsko sporočilo, prostovoljno odločate, katere svoje osebne podatke nam boste zaupali. Vaš elektronski naslov in elektronsko sporočilo bomo nadalje obdelovali v skladu z njegovo vsebino a ter ob upoštevanju vrste in narave medsebojnega razmerja.

1.6. Ob uporabi telefonov

V stik z nami lahko stopite tudi preko telefona, možno pa je tudi, da vas po telefonu kontaktiramo mi ali predstavniki naših pogodbenih partnerjev, če ste izrazili željo za takšen način vzpostavitve stika z vami oziroma ste privolili v izvedbo telefonskega klica.

V primeru snemanja telefonskega pogovora boste o tem obveščeni pred začetkom telefonskega razgovora oziroma preko telefonskega odzivnika. Posnetke hranimo in obdelujemo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji, natančneje z namenom ugotavljanja dejstev in okoliščin posameznega posla in z vaše strani podanih informacij, v skladu z določbami zakonodaje, ki ureja elektronske komunikacije.

V kolikor nas kontaktirate na telefonsko številko Klicnega centra 080 80 87, boste preko avtomatskega odzivnika obveščeni, da se klic lahko snema. V primeru, da zaradi zasedenosti operaterjev ni mogoče takoj prevzeti vašega klica, vas v najkrajšem možnem času pokličemo nazaj.

1.7. Uporaba podatkov za trženjske namene

Člani lahko podajo privolitev za obdelavo osebnih podatkov tudi za namene trženja in obveščanja o naši ponudbi.

Član lahko poda privolitev, da njegove osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo posredujemo družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Triglav, pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – popoln, ažuriran seznam družb je dostopen tukaj), za namen obveščanja s posamezniku prilagojenimi ponudbami.

Če ste to dovolili, lahko vaše osebne podatke uporabljamo tudi za namene profiliranja strank in njihove segmentacije v različne ciljne skupine ter za namen neposrednega trženja, pri čemer imate vedno možnost, da zahtevate, da vaše osebne podatke prenehamo obdelovati za tovrstne namene.

Neposredno trženje produktov in storitev lahko zajema pošiljanje direktne pošte na vaš domači naslov, pošiljanje elektronskih sporočil na vaš elektronski naslov in glasovne klice na posredovano telefonsko številko, pošiljanje SMS-sporočil, lahko pa tudi pošiljanje sporočil v okviru različnih digitalnih socialnih omrežij, če ste ob podaji soglasja posredovali tudi podatek o vašem profilu na omrežjih Facebook, Twitter, Instagram itd. Uporaba podatkov v trženjske namene zajema tudi segmentacijo posameznikov v ciljne skupine, na primer po starosti, po spolu ali po drugih osebnih okoliščinah, z namenom oblikovanja in pošiljanja usmerjenih trženjskih sporočil, kot tudi za ustvarjanje trženjskih profilov posameznika in na tej podlagi izvajanje personaliziranega trženja produktov in storitev.

Določene aktivnosti v zvezi s trženjskimi nameni izvajamo tudi v skladu s svojimi zakonitimi interesi; in sicer:
 • kadar je glavni namen poslovna komunikacija v zvezi z vašimi poizvedbami, sklepanjem in izvajanjem zavarovalnih pogodb in predpisanimi obveščanji, lahko trženjske vsebine natisnemo na hrbtne strani poslovnih dokumentov ali so sestavni del podpisa odposlane elektronske pošte,
 • pošiljanje ponudb potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov oziroma s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za slednjega uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe).
Več o zakonitih interesih si lahko preberete v poglavju »Obdelovanje osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov«.

V Triglav, pokojninski družbi, d.d. lahko s pomočjo naših pogodbenih obdelovalcev izvajamo tudi telefonsko trženje.

1.8. Uporaba podatkov za izvajanje bonitetnih programov

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet, bon za popust pri sklenitvi zavarovanja). Vključitev v bonitetni program je popolnoma prostovoljna.

Triglav komplet
V programu Triglav komplet na podlagi pristopne izjave zbiramo naslednje podatke:
 • podatke o nosilcu: ime in priimek, davčno številko, rojstni datum, kontaktne podatke (ulica in hišna številka, poštna številka, naziv pošte, številko telefona in elektronski naslov);
 • podatke o članu: ime in priimek nosilca, ime in priimek, rojstni datum, davčno številko, razmerje člana do nosilca (npr. mož, žena, partner, otrok, starš, stari starš, brat, sestra, vnuk idr.), kontaktne podatke (ulica in hišna številka, poštna številka, naziv pošte, številko telefona in elektronski naslov);
 • podatke o zavarovanjih, vključenih v Triglav komplet,
 • podatek o višini popusta.

2. Obdelava osebnih podatkov v okviru sklenjenega zavarovanja

Če ste pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. sklenili dodatno pokojninsko zavarovanje, le to lahko izvajamo zgolj s tem, da obdelujemo vaše osebne podatke. To počnemo z visoko skrbnostjo in zgolj v meri, ki je potrebna za doseganje zakonitih namenov obdelave osebnih podatkov, kot je izvajanje zavarovanja, izplačilo škodnih zahtevkov, opomin za neplačane premije in podobnih dejanj, pri katerih se obdelavi osebnih podatkov ne moremo izogniti.

Podatke, ki ste nam jih zaupali ob sklenitvi oziroma tekom izvajanja zavarovanj, v veliki večini primerov uporabljamo zgolj za ta namen. Odvisno od okoliščin, pa moramo včasih te podatke uporabljati tudi za druge, z izvajanjem zavarovanj povezane namene, a le, kadar imamo za to ustrezno pravno podlago. Tovrstni drugi nameni obdelave navadno izvirajo iz posebnih obveznosti, ki nam jih nalagajo določila posebne zakonodaje: na primer zaradi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izvajanja domačih in mednarodnih sankcijskih ukrepov, poročanja nadzornim organom pokojninske družbe, organom pregona, davčnim organom in podobno.

3. Pridobivanje osebnih podatkov

Praviloma osebne podatke pridobimo od vas samih v okviru sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja, h kateremu posameznik pristopi individualno (samostojno) ali kolektivno (preko podjetja).

3.1. Obdelava osebnih podatkov drugih kategorij posameznikov

V kolikor niste (potencialna) stranka Triglav, pokojninske družbe, d.d., ali z zavarovanjem povezana oseba (npr. upravičenec, oškodovanec, priča), obiskovalec naše spletne strani ali uporabnik naših storitev, se lahko seznanite z nekaj dodatnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopne tukaj.

3.2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi upravičenih in zakonitih interesov

V Triglav, pokojninski družbi, d.d., osebne podatke v določenih primerih in glede na kategorijo posameznikov obdelujemo na podlagi naslednjih upravičenih in zakonitih interesov:
 • izboljševanje, razvoj in nadgradnja storitev, sistemov in produktov Triglav, pokojninski družbi, d.d., za enostavno, učinkovito in varno poslovanje,
 • tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev zaradi zagotavljanja varnosti spletnih strani in z njimi povezanih storitev ter z namenom preprečevanja zlorab,
 • upravljanje odnosov s strankami (npr. zagotavljanje aplikacij z informacijami v zvezi s sklenjenimi pogodbami in za namene zagotavljanja dodatnih popustov in ugodnosti (iTriglav, Triglav komplet), izdajanje bonov za plačilo premije, nagrajevanja zvestobe strank z reklamnimi darili ipd.), spremljanje zadovoljstva strank ter kontaktiranje posameznikov zaradi izvedbe izhodnih intervjujev v najkrajšem možnem času po prenehanju zavarovanja zaradi ugotavljanja razlogov za prenehanje ter z namenom izboljševanja storitev,
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami (npr. tisk aktualne ponudbe zavarovanji in storitev na obrazcih UPN),
 • priprava na prodajni razgovor in v ta namen pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • kontaktiranje strank glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja, zapadlosti plačila premije,
 • ponujanje novih zavarovalnih produktov z novimi kritji, kadar so tekom prodajnega razgovora prepoznane takšne potrebe in zahteve stranke,
 • snemanje telefonskih klicev na telefonsko številko Klicnega centra (080 80 87) zaradi varovanja interesov Triglav, pokojninske družbe, d.d. in klicateljev v primeru razjasnjevanja ustreznosti obravnave dogodka, podanih pojasnil oziroma ustreznosti zagotavljanja storitev;
 • pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam brez predhodnega profiliranja ter pošiljanje ponudb s predhodnim profiliranjem, kadar za slednjega uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki hkrati niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. poslana ponudba krogu potencialnih strank, opredeljenem z uporabo naslova prebivališča ter podatka o vrsti sklenjenih zavarovalnih pogodb ali času izteka zavarovalne pogodbe).
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov ter varnosti delovnih postaj, strežnikov in druge strojne opreme, mobilnih naprav, programske ter komunikacijske opreme ter omrežij in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost oz. celovitost in zaupnost shranjenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), vključno z odzivanjem na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v Triglav, pokojninski družbi, d.d., pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogli zavarovati in uveljaviti lastnih legitimnih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo; navedeno vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin storitve prekrška ali kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje Triglav, pokojninske družbe, d.d., zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih Triglav, pokojninske družbe, d.d.,
 • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
 • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij.
V primerih, ko bi to lahko ogrozilo interese posameznega postopka, ki se izvaja, ali onemogočilo doseganje namena, zaradi katerega je bila posamezna obdelava osebnih podatkov uvedena, lahko Triglav, pokojninska družba, d.d., osebne podatke za zgoraj opredeljene namene obdeluje tudi brez vednosti posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Kot zakonite interese posameznikov razumemo upravičena pričakovanja, ki jih ima posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov do nas. Na primer pričakovanje, da vam zagotovimo delovanje informacijskih rešitev Triglav, pokojninske družbe, d.d., ter varnost obdelave osebnih podatkov. Sem spada tudi zagotavljanje vaše fizične varnosti, ko nas obiščete v naših poslovnih prostorih. Prav tako kot vaše upravičeno pričakovanje štejemo, da vas za vašo zvestobo in zaupanje nagradimo z dodatnimi popusti in ugodnostmi. Od nas upravičeno pričakujete tudi, da vaše pritožbe in predloge obravnavamo tako, da izboljšamo naše storitve in jih pripravimo na način, da bodo te bolj prijazne do strank in kakovostne ter da vam bodo omogočale dodatne funkcionalnosti v skladu s tehnološkim napredkom.

3.3. Kaj razumemo kot zakonite interese posameznikov?

To so vaša upravičena pričakovanja, ki jih imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov do nas. Na primer pričakovanje, da vam zagotovimo delovanje informacijskih rešitev Triglav, pokojninske družbe, d.d. ter varnost obdelave osebnih podatkov. To je tudi vaše pričakovanje, da smo seznanjeni z zavarovanji, ki jih že imate sklenjena in da vam na tej podlagi in na podlagi ocene vaših potreb in zahtev predlagamo za vas ustrezen zavarovalni produkt (na primer bolj skladen z vašimi potrebami in zahtevami oz. z dodatnimi kritji, ki jih obstoječe zavarovanje nima). Sem spada tudi zagotavljanje vaše fizične varnosti, ko nas obiščete v naših poslovnih prostorih. Prav tako kot vaše upravičeno pričakovanje štejemo, da vas za vašo zvestobo in zaupanje nagradimo z dodatnimi popusti in ugodnostmi. Od nas upravičeno pričakujete tudi, da vaše pritožbe in predloge obravnavamo tako, da izboljšamo naše storitve in jih pripravimo na način, da bodo te bolj prijazne do strank in kakovostne ter, da vam bodo omogočale dodatne funkcionalnosti v skladu s tehnološkim napredkom.

3.4. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov navadno v okviru izvajanja zavarovanj ne posredujemo tretjim osebam. Občasno smo primorani vaše osebne podatke posredovati določenim zunanjim uporabnikom, če ti izkažejo ustrezno pravno podlago za pridobitev vaših podatkov. Takšni uporabniki so navadno različni državni organi, ki vaše osebne podatke potrebujejo v okviru uradnih postopkov, ki jih vodijo, lahko pa tudi posamezniki, če dostop do podatkov zahtevajo preko sodišča ali če z gotovostjo izkažejo, da ste jih sami pooblastili za pridobitev vaših podatkov.

Morebitno zahtevo za pridobitev vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb vedno preverimo, da ugotovimo, če prihaja od upravičenega prosilca in če le-ta ima ustrezno pravno podlago za njihovo pridobitev. V primeru, da zahteva za pridobitev podatkov ni popolna, vsakršno posredovanje vaših podatkov zavrnemo.

Seznam kategorij uporabnikov je razviden tukaj.

3.5. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Kot večina podjetij, tudi Triglav, pokojninska družba, d.d., za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev, pri čemer Triglav, pokojninska družba, d.d. s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklene ustrezne zakonsko predpisane pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zaveže k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te izločene dele obdelav osebnih podatkov izvajala sama. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev za Triglav, pokojninsko družbo, d.d. in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb.

Seznam kategorij obdelovalcev je razviden tukaj.

3.6. Obdelava osebnih podatkov v Skupini Triglav

Triglav, pokojninska družba, d.d., obdeluje tudi osebne podatke, ki jih je posameznik podal katerikoli družbi v Skupini Triglav in je soglašal s prejemanjem posamezniku prilagojenih ponudb s strani družb v Skupini Triglav. Triglav, pokojninska družba, d.d., posameznike v takšnem primeru posameznika obvesti, da obdeluje njegove osebne podatke skladno s podanim soglasjem.

Triglav, pokojninska družba, d.d., lahko osebne podatke pridobljene s strani drugih družb v Skupini Triglav na podlagi legitimnega interesa uporabi za namene internih analiz in spremljanja strateških ciljev družb oziroma Skupine Triglav tudi za izboljšanje morebitnih bonitetnih programov, ki bi lahko bili vzpostavljeni na ravni Triglav, pokojninske družbe, d.d..

Za namene uporabe programske opreme, ki jo uporabljajo v Skupini Triglav, je družba skupaj z vsemi ostalimi družbami uporabnicami, med katerimi se nekatere nahajajo izven EU, sklenila pogodbene klavzule, pripravljene po predlogi Evropske komisije, kar omogoča prenos podatkov v tretje države, ki je skladen z evropsko zakonodajo.

3.7. Hramba podatkov

Vaše podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov, ki so navedeni v tej politiki zasebnosti, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno v skladu z zakonom.

Zakon o zavarovalništvu predpisuje, da se podatki o zavarovalcih in zavarovancih shranjujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa 10 let po zaključku sodnega postopka. Podatki v zvezi z zavarovalnimi primeri in presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov izbrišejo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve in za namene, opredeljene v privolitvah, hranimo do preklica privolitve z vaše strani ali vašega ugovora obdelavi podatkov za namen neposrednega trženja. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave.

3.8. Sprejemanje odločitev z avtomatiziranimi sredstvi, ki vsebuje profiliranje

Obveščamo vas, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani z avtomatiziranimi sredstvi, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije ali Republike Slovenije ter ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin in na podlagi vaše izrecne privolitve.

V primeru obdelav podatkov z avtomatiziranimi sredstvi, ki imajo za vas pravne učinke ali na podoben način na vas znatno vplivajo, imate pravico zahtevati, da odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, za vas ne velja, tako, da zahtevo pošljete na naslov info@triglavpokojnine.si ali dpo@triglavpokojnine.si. V tem primeru bomo poskrbeli, da bo avtomatizirano odločitev ponovno pretehtala za to pristojna oseba v Triglav, pokojninski družbi, d.d.

4. Varovanje zasebnosti

4.1. Tehnični in organizacijski ukrepi

V Triglav, pokojninski družbi, d.d., izvajamo fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje podatkov pred izgubo, krajo, nedostopnostjo in nepooblaščeno uporabo. Vaše podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in z internimi akti, ki urejajo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov v Triglav, pokojninski družbi, d.d., ter področje informacijske varnosti.

Vsi zaposleni v Triglav, pokojninski družbi, d.d., pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov dovoljujemo le tistim osebam, ki morajo te podatke poznati, da jih lahko v našem imenu obdelajo. Te osebe zavezujejo pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo ustrezni postopki.

Poslovne prostore, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, skrbno varujemo z ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo nepooblaščen dostop do osebnih podatkov.

Izvajamo, pregledujemo in vzdržujemo varnostne postopke, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike, standardom in prakse zaščite podatkov. Interno omrežje Triglav, pokojninske družbe, d.d. je zaščiteno pred zunanjim svetom s sistemom požarnega zidu ter drugimi aktivnimi sistemi za preprečevanje oz. zaznavo vdorov, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Spletne aplikacije Triglav, pokojninske družbe, d.d., so dostopne samo po prijavi z individualno identifikacijo, kot je na primer uporabniško ime in geslo, osebni digitalni certifikat in drugo. Uporabniki imajo dostop le do podatkov, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih del in nalog oz. do katerih imajo upravičen dostop.

4.2. Priporočeni ukrepi za varovanje zasebnosti in odgovornost posameznikov

Posameznikom oz. vsem naslovnikom te politike priporočamo, da tudi sami zaščitijo svojo zasebnost:
 • Zagotavljanje točnih in ažurnih podatkov
  V primeru, da ste se zavarovali pri naši družbi, vas pozivamo, da nas sproti na info@triglavpokojnine.si obveščate o spremembah vaših osebnih podatkov ali morebitnih napakah, ki smo jih zabeležili v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Prizadevali si bomo, da bodo vaši podatki v primeru prejema vašega sporočila čimprej osveženi.

  Obenem vas obveščamo, da lahko ob sklepanju ali kasneje podate tudi vašo privolitev za popolnost, točnost in ažurnost vaših osebnih podatkov.
 • Elektronska pošta
  Preden nam pošljete nezaščiteno elektronsko sporočilo prek svojega ponudnika spletnih storitev, upoštevajte, da njegova vsebina med prenosom morda ni zaščitena pred nepooblaščenim prebiranjem, ponarejanjem itd.
 • Uporaba gesel
  Priporočamo vam, da poskrbite za varnost gesel ali drugih identifikatorjev, ki jih uporabljate za prijavo. Pazite, da jih ustrezno hranite in jih ne razkrivate drugim.

  Kadar kot uporabnik naših storitev ugotovite zlorabo vašega uporabniškega imena in gesla ali drugega uporabniškega identifikatorja, ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d., nam to čimprej sporočite na info@triglavpokojnine.si. Po prejemu obvestila bomo poskrbeli za onemogočitev nadaljnje uporabe takšnega gesla.

  V primeru, ko izgubite oz. pozabite vaše prijavne podatke (uporabniško geslo), ki ga uporabljate za dostop do spletnih aplikacij Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d., boste uporabniško geslo lahko ponastavili preko vpisa osebnega e-naslova, ki ste ga podali kot vaš kontaktni e-naslov. Na ta e-naslov boste prejeli e-sporočilo s povezavo za ponastavitev vašega uporabniškega gesla.
 • Protivirusna zaščita
  Priporočamo vam, da imate na napravi, preko katere dostopate do vsebin Triglav, pokojninske družbe, d.d., nameščeno aktivno programsko zaščito pred škodljivo programsko kodo. Več informacij v zvezi z nevarnostmi na internetu ter priporočili za zaščito lahko pridobite tudi na povezavi https://www.varninainternetu.si/

4.3. Pravila digitalnih socialnih omrežij

Triglav, pokojninska družba, d.d., preko digitalnih socialnih omrežij stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da ste seznanjeni tudi s pravili obdelav podatkov v okviru teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

Zavedati se morate tudi, da je vaša objava na svetovnem spletu vidna širši javnost, zato je zelo pomembno upoštevati internetni bonton (ti. netiketo), in sicer:
 • mnenja in stališča izražajte kulturno,
 • ne razkrivajte zaupnih in občutljivih osebnih podatkov,
 • ne razkrivajte podatkov, za katere nimate dovoljenja za objavo,
 • ne uporabljajte logotipov, znakov, znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, za katere nimate dovoljenja lastnika,
 • ne objavljajte sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge člane družbenega omrežja ali tretje osebe,
 • ne grozite ali ustrahujete drugih uporabnikov.

4.4. Povezave do drugih spletnih strani, aplikacij in storitev

Spletne strani in spletne aplikacije Triglav, pokojninske družbe, d.d. ter Zavarovalnice Triglav, d.d., lahko omogočajo povezave do spletnih strani tretjih oseb ali vključujejo strani in storitve tretjih oseb. Triglav, pokojninska družba, d.d., ni odgovorna za varovanje zasebnosti ali osebnih podatkov s strani tretjih oseb, ponudnikov aplikacij, ponudnikov operacijskih sistemov, ponudnikov brezžičnih storitev, izdelovalcev naprav ipd.

V primeru, da se odločite obiskati tako povezavo, nismo odgovorni za razpoložljivost izbrane strani, mobilnih aplikacij ali drugih storitev tretjih oseb. Prav tako spletnih strani tretjih oseb, njihovih mobilnih aplikacij ali storitev ne preverjamo ter nismo posredno ali neposredno odgovorni za njihovo uporabo in vsebino, zbiranje in obdelovanje kakršnihkoli podatkov s strani spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev teh oseb. Glede na navedeno vam priporočamo, da se pred uporabo storitev ali mobilnih aplikacij tretjih oseb oz. pred kakršnimkoli vnašanjem svojih osebnih podatkov vanje seznanite z njihovimi politikami zasebnosti ali izjavami o varovanju zasebnosti, ki so dostopne bodisi na njihovih spletnih straneh ali ob dostopu (registraciji) v takšno mobilno aplikacijo.

4.5. Otroci in osebni podatki

Osebnih podatkov otrok na naših spletnih straneh in v aplikacijah ne zbiramo namerno, izjema je sodelovanje v nagradnih igrah in pridobivanje slikovnega gradiva ob dogodkih, ki jih organizira Triglav, pokojninska družba, d.d. v okviru Skupine Triglav, pri čemer si vselej prizadevamo, da osebne podatke otrok zbiramo v razumnem obsegu. V Triglav, pokojninski družbi, d.d., v zvezi z osebnimi podatki otrok, mlajših od 15 let, posebej skrbimo, da ne zbiramo, uporabljamo ali razkrivamo njihovih osebnih podatkov in da otrok namerno ne privabljamo v spletne in mobilne aplikacije Zavarovalnice Triglav, d.d. Njihove osebne podatke pridobivamo izključno preko kontaktnih podatkov staršev ali skrbnikov.

Kadar se posameznega dogodka v naši organizaciji udeležujejo tudi otroci, mlajši od 15 let, njihove slikovne posnetke pridobivamo in obdelujemo le ob predhodni pisni privolitvi njihovih staršev oziroma skrbnikov. Za otroke, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njihovi starši ali skrbniki. Starši v okviru privolitev lahko dovolijo, da lahko obdelujemo osebne podatke otroka zaradi izročitve nagrad in zaradi objave podatkov nagrajencev. Če otrok, mlajši od 15 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvesti starše ali skrbnike otroka.

Posebej bi vas želeli opozoriti, da imajo digitalna socialna omrežja v svojih pogojih uporabe in politikah zasebnosti, za katere ni odgovorna Triglav, pokojninska družba, d.d., določeno nižjo starostno mejo za sodelovanje otrok, pri čemer se domneva, da so vsi uporabniki oziroma osebe, ki všečkajo, sledijo oz. na kakršen koli drug način spremljajo družbeno omrežje, starejše od 13 let.

V zvezi z navedenim in z uporabo interneta in v zvezi z drugimi storitvami informacijske družbe vam priporočamo, da se z otrokom pogovorite o varni uporabi interneta in mobilnih naprav in se tako izognete razkrivanju osebnih podatkov otrok na internetu in komuniciranju z neznanci. Staršem je lahko pri tem v pomoč tudi naslednja spletna stran https://safe.si/.

V primeru, da bi bil potreben prenos vaših osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, bomo pred prenosom podatkov skrbno preverili, ali za takšen prenos obstaja ustrezna pravna podlaga in zaščitni ukrepi (obstoj sklepa o ustreznosti, obstoj zavezujočih poslovnih pravil, uporaba ti. standardnih pogodbenih klavzul, odobreni certifikacijski mehanizmi (npr. Ščit zasebnosti med Evropsko unijo in ZDA), z uporabo ti. standardnih pogodbenih klavzul).

5. Uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki

Če se osebni podatki v Triglav, pokojninski družbi, d.d., obdelujejo na podlagi privolitve, lahko posameznik kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov; prav tako lahko posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namen neposrednega trženja, ali zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav, pokojninska družba, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali info@triglavpokojnine.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh pokojninske družbe www.triglavpokojnine.si. Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave osebnih podatkov, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Če boste podali ugovor obdelavi osebnih podatkov na podlagi naših zakonitih interesov, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da so bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

6. Druge informacije

Morebitna vprašanja v zvezi s to politiko, pripombe, komentarje in prošnje za pomoč v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Triglav, pokojninski družbi, d.d., na elektronski naslov: dpo@triglavpokojnine.si.

Potrudili se bomo, da odgovor prejmete v najkrajšem možnem času.

7. Posodabljanje politike zasebnosti

Triglav, pokojninska družba d.d., si pridržuje pravico občasno posodobiti to politiko zasebnosti.

Spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.triglavpokojnine.si ali v spletnih aplikacijah Triglav, pokojninske družbe, d.d. Triglav, pokojninska družba, d.d., vsem posameznikom, na katere se nanaša ta politika, priporoča njeno redno pregledovanje.

Nadaljnja uporaba spletnih strani, mobilnih aplikacij ali storitev Triglav, pokojninske družbe, d.d., po objavljenih spremembah politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.

»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.