Obvestilo podjetjem in članom, da izrazijo interes za članstvo v nadzornem svetu družbe

V Ljubljani dne, 06. 02. 2024

Na podlagi  337. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 12. člena statuta Triglav, pokojninske družbe, d.d. pozivamo podjetja, ki imajo za svoje zaposlene sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Triglav, pokojninski družbi, d.d., oziroma člane pokojninskih skladov, da izrazijo interes za članstvo v nadzornem svetu družbe. Kandidat za člana nadzornega sveta mora izpolnjevati zakonske pogoje (glej priloženo izjavo).

Podjetje oz. član mora družbi najkasneje do 14.2.2024 na naslov družbe oz. na elektronski naslov tajnistvo@triglavpokojnine.si v pisni obliki posredovati:

 • ime kandidata za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese zavarovancev, 
 • življenjepis kandidata in
 • s strani kandidata izpolnjeno in podpisano izjavo iz priloge.


Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

V Ljubljani dne, 23. 01. 2024

Vsem članom dodatnega pokojninskega zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. bomo do 31. 01. 2024 poslali Potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31. 12. 2023. Potrdila vsebujejo ključne informacije o varčevanju za dodatno pokojnino.


Člani, ki varčujejo v Skupini kritnih skladov Skupni pokojninski sklad bodo skupaj s Potrdilom prejeli tudi kratko obrazložitev sprememb Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad in Izjave o naložbeni politiki posameznih kritnih skladov, ki začnejo veljati s 1. 02. 2024.

Člani, ki varčujejo v Skupini kritnih skladov Triglav pokojnine+ bodo skupaj s Potrdilom prejeli tudi kratko obrazložitev pripojitve Skupine kritnih skladov Triglav pokojnine+ k Skupini kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Pripojitev bo izvedena s 01. 02. 2024.
Potrdilo je objavljano tudi v spletni poslovalnici i.triglav, kjer lahko člani tekoče spremljajo vrednost svojih naložb, pregledujejo in upravljajo svoja zavarovanja ter prijavljajo škodo in pregledujejo ugodnosti. 

Za več informacij nas lahko pokličete na 080 555 555 ali pišete na info@triglav.si.


Znesek minimalne in maksimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2024

V Ljubljani dne, 27. 12. 2023

Spoštovani.

Obveščamo vas, da znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podatki Statističnega urada RS za leto 2024, 379,63 EUR oziroma 31,64 EUR mesečno. Maksimalna premija za katero je priznana davčna olajšava ostaja nespremenjena in je tudi v letu 2024 omejena na 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % pokojnine zavarovanca, vendar ne več kot 2.903,66 EUR letno oziroma 241,97 EUR mesečno.


Potrdilo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

V Ljubljani dne, 31. 01. 2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo do 31. 01. 2023 vsem članom dodatnega pokojninskega zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. poslali Potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja na dan 31. 12. 2022. Potrdila vsebujejo ključne informacije o vašem varčevanju za dodatno pokojnino.

Člani, ki varčujete v Skupini kritnih skladov Skupni pokojninski sklad boste skupaj s Potrdilom prejeli tudi kratko obrazložitev sprememb Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad in Izjave o naložbeni politiki posameznih kritnih skladov, ki začnejo veljati s 1. 02. 2023.

Člani, ki varčujete v Skupini kritnih skladov Triglav PDPZ boste skupaj s Potrdilom prejeli tudi kratko obrazložitev sprememb Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov Triglav PDPZ in Priloge k tem Pravilom, ki začnejo veljati s 1. 02. 2023.

Potrdilo vas čaka tudi v spletni poslovalnici i.triglav, kjer lahko tekoče spremljate vrednost svojih naložb, pregledujete in upravljate svoja zavarovanja, prijavite škodo in pregledujete ugodnosti.

Za več informacij nas lahko pokličete na 080 555 555 ali pišete na info@triglav.si.


Novela (ZDoh-2Z) prinaša dvig zneska maksimalne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2022

V Ljubljani dne, 31. 03. 2022

Obveščamo vas, da se je na podlagi Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 (Uradni list RS, št. 41 z dne 23.3.2022) povišala maksimalna višina olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki v letu 2022 znaša 2.903,66 EUR letno oziroma 241,97 EUR mesečno.

Še vedno velja omejitev, da je maksimalna višina olajšave omejena na 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika.


Pojasnilo POTRDILA O PRAVICAH IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

V Ljubljani dne, 02. 02. 2022

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo do 31.01.2022 vsem članom dodatnega pokojninskega zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d. poslali Potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zaradi povečanega obsega telefonskih klicev in elektronskih sporočil vas prosimo za razumevanje in vas vabimo, da si obrazložitev Potrdila preberete na naši spletni strani in sicer člani Triglav, pokojninske družbe, d.d. tukaj, in člani Zavarovalnice Triglav, d.d. tukaj.


Znesek minimalne in maksimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2022

V Ljubljani dne, 06. 01. 2022

Spoštovani.

Obveščamo vas, da znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podatki Statističnega urada RS za leto 2022 338,02 EUR in mesečno 28,17 EUR.
Maksimalna premija za katero je priznana davčna olajšava ostaja nespremenjena in je tudi v letu 2022 omejena na 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % pokojnine zavarovanca, vendar ne več kot 2.819,09 EUR letno oziroma 234,92 mesečno.


Sprememba pravil upravljanja in Izjav o naložbeni politiki Skupine kritnih skladov TRIGAV PDPZ

V Ljubljani dne, 01. 01. 2022

Zavarovalnica Triglav, d.d. je 1. 1. 2022, na podlagi soglasja zakonodajalca, izvedla določene spremembe v:
 • Pravilih upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ in
 • Izjavah o naložbeni politiki vsakega od kritnih skladov, ki sestavljajo Skupino kritnih skladov Triglav PDPZ.
Popravki navedenih dokumentov so posledica uskladitve z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, zlasti novelo ZPIZ-2G) in drugih sprememb.

Več informacij o vsebini izvedenih sprememb vam je na voljo tukaj.

Skladno z navedenim, od 1. 1. 2022 dalje zavarovanje članov, ki varčujejo v okviru Skupine kritnih skladov TRIGAV PDPZ, urejajo novi dokumenti.

Za dodatna pojasnila nam lahko pišete na info@triglav.si.


Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino? Oboje.

V Ljubljani dne, 06. 12. 2021

Do 30.12.2021 imate čas, da z vplačilom dodatne premije znižate svojo davčno osnovo in prihranite pri dohodnini. Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Obvestilo o spremembah pokojninskih načrtov, pravil upravljanja in izjav o naložbeni politiki

V Ljubljani dne, 30. 06. 2021

Obveščamo vas, da smo predvsem zaradi uskladitve z zakonskimi spremembami, pridobili soglasja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Agencije za zavarovalni nadzor za spremembe pokojninskih načrtov PN SK 01, PN SK-02, PN SK 03 Triglav, pokojninske družbe, d.d. in pokojninskih načrtov PN-ZT-01, PN-ZT-02, PN-ZT-03, PN-ZT-04,PN-ZT-05 in PN-ZT-06 Zavarovalnice Triglav, d.d ter Pravil upravljanja in izjav o naložbeni politiki kritnih skladov Skupni pokojninski sklad. Prenovljeni pokojninski načrti, pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki so vam na voljo v rubriki Obrazci in dokumenti.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 555 555 ali e-pošti info@triglav.si.


Ponovno odprtje sprejemne pisarne

V Ljubljani dne, 19. 02. 2021

Obveščamo vas, da je s 22.02.2021 sprejemna pisarna za osebne obiske ponovno odprta. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov nas lahko obiščete vsak delovnik med 9:00 in 11.00, oziroma med 13:00 in 15:00 uro ter vsak petek med 9:00 in 12:00 uro.

Prosimo vas, da svoj prihod predhodno najavite na telefonsko številko 080 555 555.

Informacije so na voljo tudi na spletni strani www.triglavpokojnine.si, spletni aplikaciji i.triglav.

Vse dobro!
Triglav, pokojninska družba, d.d.


Obvestilo o poslovanju klicnega centra dne 24.12.2020 in 31.12.2020

V Ljubljani dne, 21. 12. 2020

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo klicni center Triglav, pokojninske družbe, d.d., v četrtek, dne 24.12.2020 in v četrtek, dne 31.12.2020, na voljo našim članom do 13 ure.
  
Za več informacij vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, www.triglavpokojnine.si ali nam pišite na info@triglavpokojnine.si.

Lepo vas pozdravljamo in vse dobro vam želimo.


OBVESTILO:
PREVENTIVNI UKREPI TRIGLAV, POKOJNINSKE DRUŽBE, D.D.

V Ljubljani dne, 23. 10. 2020

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je v Triglav, pokojninski družbi, d.d., ob upoštevanju priporočil NIJZ, zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom, kontaktni center za osebne obiske od ponedeljka, dne 26.11.2020, do preklica zaprt.

Vljudno prosimo, da nas za informacije kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 80 87 ali elektronsko pošto info@triglavpokojnine.si.

Informacije so na voljo tudi na spletni strani www.triglavpokojnine.si, spletni aplikaciji i.triglav.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vse dobro!

Triglav, pokojninska družba, d.d.


Ukinitev E-računa in prehod na spletno poslovalnico i.triglav

V Ljubljani dne, 14. 09. 2020

Obveščamo vas, da s 01.10.2020 ukinjamo storitev »E-račun« in prehajamo na novo, sodobnejšo spletno poslovalnico in mobilno aplikacijo i.triglav.

S prijavo v i.triglav, bodo članom na voljo vse informacije o dodatnem pokojninskem zavarovanju (pregled plačil zavarovalnih premij, dokumentov, zavarovalnih pogojev, ipd.), sklenjenem pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. Poleg navedenega, so članom omogočene še številne druge prednosti, saj lahko upravljajo in pregledujejo tudi zavarovanja in varčevanja družb Skupine Triglav.

S prijavo in uporabo storitve i.triglav, bodo člani svojo uporabniško izkušnjo še izboljšali.

Registracijo izvedete na naslovu: https://www.triglav.si/TriglavLogin.

Triglav, pokojninska družba, d.d.


Obvestilo: Zaradi kolektivnega dopusta bo naša poslovalnica 26.06.2020 zaprta

V Ljubljani dne, 22. 06. 2020

Spoštovani.

Obveščamo vas, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, dne 26.06.2020, Triglav, pokojninska družba, d.d., ne bo poslovala. Od 29.6.2020 vam bomo ponovno na voljo v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka med 8 in 15.30 uro in petek med 8 in 14 uro. Za več informacij vas vabimo, da obiščete našo spletno stran, www.triglavpokojnine.si ali nam pišite na info@triglavpokojnine.si.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo lep dan.


Osebni obisk v poslovalnici Triglav, pokojninske družbe, d.d., ponovno omogočen

V Ljubljani dne, 18. 05. 2020

Spoštovani,

Obveščamo vas, da Triglav, pokojninska družba, d.d. od torka, dne 19. 05. 2020, ponovno odpira poslovalnico, ki jo lahko obiščete v času uradnih ur.
Za zagotavljanje zdravja strank in zaposlenih bomo dosledno upoštevali vse zaščitne ukrepe pristojnih institucij.

Vabljeni!

Triglav, pokojninska družba, d.d.


Sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja na daljavo

V Ljubljani dne, 18. 05. 2020

Na Triglav, pokojninski družbi, d.d., smo poenostavili sklepanje individualnega in kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in razvili možnost sklepanja na daljavo. Pogoj za sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja na daljavo je, da ima sklenitelj kvalificiran digitalni certifikat, ki omogoča elektronski podpis.
Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje sklenete enostavno z izpolnitvijo Pristopne izjave, ki jo najdete tukaj. Navodila za elektronsko podpisovanje so preprosta in jih najdete na tej povezavi.
Po novem lahko na Triglav, pokojninski družbi, d.d. tudi delodajalci uredite in sklenete kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje »online« in tako prihranite čas. Za kolektivno sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja je potreben kvalificiran digitalni certifikat zastopnika družbe (v tem primeru osebni digitalni certifikat ne velja). Delodajalci lahko sklenete omenjeno zavarovanje preko spletne strani delodajalci.triglavpokojnine.si. Če delodajalci elektronsko pristopite v kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja do konca meseca junija (promocijska koda: TPDM2020), se vam v letu 2020, vstopni stroški ne bodo obračunali.

Triglav, pokojninska družba, d.d.


Obvestilo o spoštovanju Priporočila Slovenskega državnega holdinga o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

V Ljubljani dne, 23. 04. 2020

Družba Triglav, pokojninska družba, d.d. obvešča javnost, da vsi člani njenega Nadzornega sveta v celoti sledijo priporočilu Slovenskega državnega holdinga (SDH), na podlagi katerega so se člani Nadzornega sveta odpovedali 30 % prejemkov, v kolikor jih prejemajo, iz naslova članstva v Nadzornem svetu družbe. Odpoved delu prejemkov velja od vključno meseca aprila, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.


Odslej lahko vse obrazce podpisujete elektronsko in prihranite čas

V Ljubljani dne, 08. 04. 2020

Vse obrazce, dostopne na naši spletni strani, lahko odslej podpisujete elektronsko s kvalificiranim digitalnim certifikatom, izdanim s strani enega od štirih overiteljev:
 • Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA;
 • Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA;
 • Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB;
 • Halcom d.d. - Halcom CA.
Uporabniku, ki je zahtevek elektronsko podpisal ni potrebno izpolnjevati razdelka Osebne identifikacije. Več v priloženih Navodilih za elektronsko podpisovanje zahtevkov.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 80 87, pišete pa nam lahko na info@triglavpokojnine.si.


Vpliv koronavirusa na poslovanje pokojninskih skladov

V Ljubljani dne, 24. 03. 2020

Novi koronavirus, ki je bil prvič zaznan decembra 2019 na Kitajskem in se je zaradi velike stopnje nalezljivosti naglo razširil po vsem svetu, je botroval temu, da vlade ena za drugo sprejemajo omejevalne ukrepe, ki so potrebni za njegovo ustavitev. Ti nujni ukrepi imajo za posledico veliko upočasnitev gospodarske aktivnosti, kar se je odrazilo tudi v izrednih dogajanjih na finančnih trgih. Globalni delniški indeks MSCI AC World je od začetka leta izgubil 26 %, z vrha, 19. 2. 2020, pa se je znižal kar za 31 %. Strah pred povišano stopnjo kreditnega tveganja in zmanjšanjem likvidnosti je z zamikom dosegel tudi trge evrskih podjetniških in državnih obveznic. Prve so v povprečju od začetka leta izgubile 6,6 %, slednje pa 2,1 % vrednosti. Zaradi kritja izgub na delniških trgih je v slabem mesecu dni upadla tudi cena zlata za 12 %. Zlato velja za zatočišče investitorjev v stresnih razmerah. Znižala se je tudi cena nafte, sprva zaradi nesoglasij v OPEC-u, naknadno pa še zaradi zmanjšanega povpraševanja, ki je bilo posledica omejitev gospodarskih aktivnosti v tem času. Z zgodovinske perspektive hitrost padanja delniških indeksov ni bila silovitejša vse od črnega ponedeljka leta 1987.

Vse to se je odrazilo tudi v negativni donosnosti naših skladov. Delniški sklad ima najvišjo izpostavljenost do delniških naložb, zato je bil tudi najbolj izpostavljen negativnim dogajanjem na borzi. Sledi mu Mešani sklad in, kot najbolj varen, Obvezniški sklad.
Kljub temu, da je ob trenutnih dogajanjih lahko le malokdo ravnodušen, pa želimo naše člane opozoriti, da se po zdajšnjih podatkih in napovedih pričakuje izboljšanje gospodarske situacije v drugi polovici leta. Centralne banke in vlade držav so sprejele in bodo tudi v prihodnje sprejemale vrsto stimulativnih ukrepov za gospodarstvo s ciljem blaženja posledic dogajanja na finančnih trgih. Poudarjamo, da je dodatno pokojninsko zavarovanje dolgoročen produkt, pri katerem mesečni donosi ne igrajo velike vloge, saj se upošteva donos celotnega obdobja varčevanja do izplačila, zato ostajajo dolgoročni pričakovani donosi naložbenih razredov in skladov enaki, ne glede na trenutne premike na finančnih trgih. Naložbene politike skladov ne spreminjamo, ohranjamo predvideno strukturo naložb, saj bomo le tako lahko izkoristili potencialne rasti tečajev delnic ob odboju. Prav tako veliko pozornost namenjamo tveganjem, ki jih po potrebi upravljamo s taktično alokacijo naložb.

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 80 87, pišete pa nam lahko na info@triglavpokojnine.si.


OBVESTILO:
PREVENTIVNI UKREPI TRIGLAV, POKOJNINSKE DRUŽBE, D.D.

V Ljubljani dne, 12. 03. 2020

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je v Triglav, pokojninski družbi, d.d., ob upoštevanju priporočil NIJZ, zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom, kontaktni center za osebne obiske do preklica zaprt.

Vljudno prosimo, da nas za informacije kontaktirate na brezplačno telefonsko številke 080 80 87 ali elektronsko pošto info@triglavpokojnine.si.

Informacije so na voljo tudi na spletni strani www.triglavpokojnine.si, spletni aplikaciji i.triglav.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vse dobro!

Triglav, pokojninska družba, d.d.


Sprememba imena družbe

V Ljubljani dne, 02. 12. 2019

Naše novo ime je Triglav, pokojninska družba, d. d.. Z novim imenom bomo dosegli večjo prepoznavnost, ki izhaja iz ugleda tržne znamke Zavarovalnice Triglav, ki je z več kot 120-letno tradicijo največja in najstarejša slovenska zavarovalnica.
Sprememba imena družbe ne bo vplivala na varčevanje članov v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer bo upravljanje s sredstvi članov potekalo enako tudi v bodoče.

Odslej smo vam na voljo na e-naslovu info@triglavpokojnine.si in na spletni strani www.triglavpokojnine.si.


Višjo pokojnino ali nižjo dohodnino? Oboje.

V Ljubljani dne, 01. 12. 2019

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.


OBVESTILO O NAČRTOVANI SPREMEMBI IMENA DRUŽBE

V Ljubljani dne, 20. 11. 2019

Obveščamo vas, da se bo Skupna pokojninska družba, d.d. do konca letošnjega novembra preimenovala v Triglav, pokojninska družba, d.d. Z novim imenom in prenovljeno celostno grafično podobo bo družba vizualno in poimensko razvidno uvrščena v Skupino Triglav, katere del smo že od leta 2015. Z novim imenom bomo dosegli večjo prepoznavnost, ki izhaja iz ugleda tržne znamke Zavarovalnice Triglav, ki je z več kot 120-letno tradicijo največja in najstarejša slovenska zavarovalnica.

Naša nova podoba: 


Sprememba imena družbe ne bo vplivala na poslovni odnos z našimi pogodbenimi strankami. Vse sklenjene pogodbe ostajajo še naprej v veljavi, izvajanje zavarovanj in upravljanje s sredstvi naših članov bo potekalo enako tudi v bodoče.

Z letošnjim decembrom bomo dosegljivi na e-naslovu info@triglavpokojnine.si in na spletni strani www.triglavpokojnine.si.
Za dodatna pojasnila nas pokličite na 080 80 87 ali pišite na info@skupna.si oziroma info@triglavpokojnine.si.
Objava Povzetka revidiranega letnega poročila 2018 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

V Ljubljani dne, 14. 06. 2019

Seznanjamo vas, da je Povzetek revidiranega letnega poročila 2018 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad dostopen na spletni strani Skupne. Dne 30.06.2019 bo na spletni strani na voljo tudi Letno poročilo za leto 2018 - Skupna d.d., Ljubljana in Letno poročilo za leto 2018 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.


Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2019

V Ljubljani dne, 09. 01. 2019

Obveščamo vas, da lahko v letu 2019 skladno s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta premije dodatnega pokojninskega zavarovanja določene v absolutnih zneskih, valorizirate na dva načina:

 • S koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v novembru 2018 glede na november 2017, ki je znašal 2,0% ali
 • s koeficientom rasti povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v obdobju od januarja do oktobra 2018 glede na enako obdobje leta 2017, ki je znašal 3,4%.
Prav tako vas obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Slovenije na svoji spletni strani objavilo Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, iz katerega izhaja, da ostaja maksimalna letna premija dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2019 nespremenjena, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Priporočena minimalna mesečna premija za leto 2019 znaša 29,27 EUR.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Znižajte si plačilo dohodnine

V Ljubljani dne, 26. 11. 2018

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kako si znižate dohodnino? Več izveste tukaj.


Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana v 100 odstotni lasti Zavarovalnice Triglav d.d.

V Ljubljani dne, 18. 09. 2018

Zavarovalnica Triglav d.d., matična družba Skupine Triglav, je z Novo Ljubljansko banko, dne 14.09.2018 podpisala pogodbo o nakupu 28,1 – odstotnega deleža Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, s čimer bo po izvedbi transakcije postala 100% lastnica Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana.

Na slovenskem trgu prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj je konec leta 2017 delovalo devet ponudnikov, med njimi je imela Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, 14-odstotni tržni delež glede na zbrana sredstva, Skupna pokojninska družba pa 20- odstotnega. Vodilni tržni položaj Skupine Triglav, njeno znanje in izkušnje ter prihodnji obeti so dobra podlaga za prihodnje poslovanje Skupine na segmentu pokojninskih kakor tudi življenjskih zavarovanj (pokojninskih rent) v Sloveniji in regiji Adria.


Objava Letnega poročila Skupne pokojninske družbe za leto 2017

V Ljubljani dne, 29. 06. 2018

Seznanjamo vas, da je Letno poročilo Skupne pokojninske družbe za leto 2017 dostopno na naši spletni strani na tej povezavi.


Objava Revidiranega in Povzetka revidiranega letnega poročila Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad za leto 2017

V Ljubljani dne, 13. 06. 2018

Seznanjamo vas, da sta Revidirano in Povzetek revidiranega letnega poročila Skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad dostopna na naši spletni strani na tej povezavi.


Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov

V Ljubljani dne, 24. 05. 2018

S 25. majem 2018 prične veljati Uredba EU 2016/679 - Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov, znana kot »Uredba GDPR« (angl. General Data Protection Regulation), ki na novo ureja določena pravila komuniciranja in pridobivanja, hrambe ter obdelave osebnih podatkov v državah članicah Evropske unije ter predpisuje še višji nivo varovanja osebnih podatkov posameznika.


Pri Skupni pokojninski družbi d.d. se že od svoje ustanovite zavedamo pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov, ki jih že sedaj obdelujemo skladno s trenutno veljavno zakonodajo. S 25. majem 2018 bomo zbirali, hranili in obdelovali vaše podatke v skladu z uredbo GDPR, in sicer, tako podatke, ki jih zbiramo v zvezi s sklenjenim dodatnim pokojninskim zavarovanjem članov na zakonski podlagi in za njih ne potrebujemo posebne privolitve, kot tudi dodatne podatke, ki niso potrebni za izvajanje zavarovanja in glede katerih bomo predhodno pridobili vašo privolitev.

Naše zaveze glede ravnanja z osebnimi podatki:

 1. Zakonitost, pravičnost in preglednost - obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 2. Omejitev namena - zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni.
 3. Najmanjši obseg podatkov - ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.
 4. Točnost - točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo.
 5. Omejitev shranjevanja - hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo.
 6. Celovitost in zaupnost - obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.
 7. Odgovornost – kot upravljavec smo odgovorni za skladnost z zakonodajo ter temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov. 

Vaše pravice:

 1. Pravica do dostopa (o tem, katere podatke zbiramo in za kaj/kako jih uporabljamo):
  Pravico imate na jasen in razumljiv način biti obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo vaši osebni podatki. Omogočamo vam večji in učinkovit nadzor nad upravljanjem z vašimi osebnimi podatki.
 2. Pravica do popravka
  Pravico imate zahtevati, da se vaši osebni podatki popravijo, kadar so netočni.
 3. Pravica do izbrisa
  Ko boste želeli, da se vaši osebni podatki ne obdelujejo več in ob pogoju, da tudi ni več zakonitih pogojev za nadaljnjo hrambo vaših podatkov, lahko zahtevate, da se vaši podatki zbrišejo.
 4. Pravica do omejitve obdelave
  Pravico imate, da omejite obdelavo osebnih podatkov pod pogoji in izjemami, kot so določeni v 18. členu GDPR uredbe.
 5. Pravica do prenosljivosti podatkov
  Pravico imate, da se vaši osebni podatki prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar to želite.
 6. Pravica do ugovora
  Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov nam pišite na  info@skupna.si ali pokličite na telefonsko številko 080 8087.Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018

V Ljubljani dne, 03. 01. 2018

Obveščamo vas o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2018.

Valorizacija premij:
Novembra 2017 so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni povišale za 1,2%. Če so premije v vašem podjetju določene v absolutnih zneskih, vaša pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta pa predvideva letno valorizacijo premij, jih je potrebno v letu 2018 uskladiti.

Maksimalna premija: Na osnovi Obvestila Ministrstva za finance z dne 12. 12. 2017, ki se nahaja na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije v rubriki Letna odmera dohodnine, Podrobnejši opisi, Lestvice za odmero dohodnine 2018 (http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/), vam sporočamo, da ostaja maksimalni znesek davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2018 na ravni preteklega leta, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR. Priporočena minimalna mesečna premija Skupne pokojninske družbe se v letu 2018 poviša za 1,2%, in sicer iz 26,86 EUR na 27,18 EUR.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Bi plačali manj dohodnine?

V Ljubljani dne, 24. 11. 2017

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Sprememba poslovnega naslova Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana

V Ljubljani dne, 25. 07. 2017

Obveščamo Vas, da bo Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana spremenila sedež družbe oziroma poslovni naslov. Od ponedeljka, dne 14.08.2017 dalje, bomo na naslovu:

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Vsi ostali kontakti ostajajo nespremenjeni.

Uradne ure za obisk poslovalnice v času selitve:
 • v ponedeljek, dne 14.08.2017 ni uradnih ur.

Od srede, dne 16.08.2017 dalje, bo sprejem strank potekal na novi lokaciji (Dunajska cesta 22, 8. nadstropje) po običajnem delovnem času.


Objava Letnega poročila Skupne pokojninske družbe za leto 2016

V Ljubljani dne, 29. 06. 2017

Seznanjamo vas, da je Letno poročilo Skupne pokojninske družbe za leto 2016 dostopno na spletni strani Skupne.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Objava Povzetka revidiranega letnega poročila 2016 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad

V Ljubljani dne, 15. 06. 2017

Seznanjamo vas, da je Povzetek revidiranega letnega poročila 2016 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad dostopen na spletni strani Skupne. Dne 30.06.2017 bo na spletni strani na voljo tudi Letno poročilo za leto 2016 - Skupna d.d., Ljubljana in Letno poročilo za leto 2016 - Skupina kritnih skladov Skupni pokojninski sklad.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Stanje vaših sredstev lahko odslej spremljate preko spletne poslovalnice i.triglav

V Ljubljani dne, 26. 01. 2017

Vsi člani Skupne pokojninske družbe imate možnost vpogleda v stanje na vašem osebnem računu preko E-računa Skupne in po novem tudi preko spletne poslovalnice i.triglav. V primeru težav ali dodatnih vprašanj nas pokličite na 080 80 87 ali pišite na info@skupna.si.


Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2017

V Ljubljani dne, 04. 01. 2017

Spoštovani.

Obveščamo vas o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Valorizacija premije: Novembra 2016 so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni povišale za 0,6%. Če so v vašem podjetju premije določene v absolutnih zneskih, valorizacija premij pa je določena s Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta je potrebna uskladitev premij.

Maksimalna premija: Na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 79/2016, z dne 09.12.2016, stran 11.267, 1. člen, vam sporočamo, da ostaja maksimalni znesek davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2017 na ravni preteklega leta, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR. Priporočena minimalna premija Skupne pokojninske družbe se v letu 2017 poviša za 0,6%, in sicer iz 26,70 EUR na 26,86 EUR.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Znižanje dohodnine za leto 2016

V Ljubljani dne, 30. 11. 2016

Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.znizaj-dohodnino.si in preverite kakšen znesek povrnjene dohodnine si lahko zagotovite z dodatnim vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.


Objava Poslovnega poročila Skupne pokojninske družbe za leto 2015

V Ljubljani dne, 15. 06. 2016

Seznanjamo vas, da je Poslovno poročilo Skupne pokojninske družbe za leto 2015 dostopno na spletni strani Skupne.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Oznake pokojninskih načrtov za uvoz podatkov v e-Davke

V Ljubljani dne, 25. 01. 2016

Spoštovani,

Sporočamo vam, da so se s sprejetjem pokojninskih načrtov usklajenih z ZPIZ-2, spremenile oznake za uvoz podatkov v e-Davke (VIRPN-2), pri čemer se pravilne oznake pokojninskih načrtov glasijo:
 • PN SK 01 
 • PN SK-02 
 • PN SK 03 
V primeru, da bi potrebovali dodatno pojasnilo oziroma pomoč, nas prosimo kontaktirajte na brezplačno telefonsko številko 080 80 87.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana z naložbeno politiko življenjskega cikla

V Ljubljani dne, 08. 01. 2016

Obveščamo vas, da smo dne 30.12. 2015 pridobili vsa potrebna soglasja za začetek izvajanja nove oblike dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je z naložbeno politiko prilagojeno starosti posameznika.
Obstoječe kritne sklade bomo preoblikovali v skupino kritnih skladov, ki bo sestavljena iz:

Delniški Skupni pokojninski sklad - namenjen članom mlajšim od 45 let, delež delnic do 80%, višja stopnja tveganja. 
Mešani Skupni pokojninski sklad - namenjen članom med 45 in 55 let, delež delnic do 60%, srednja stopnja tveganja. 
Obvezniški Skupni pokojninski sklad z zajamčenim donosom - namenjen članom starejšim od 55 let, delež delnic do 20%, netvegana naložbena politika z jamstvom za donos.

Ker se bodo spremembe uvajale postopoma, bomo sprotno seznanjali vse deležnike s predvidenimi aktivnostmi. Do vpeljave vseh prilagoditev se obstoječe zavarovanje izvaja kot do sedaj.

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana


Valorizacija premij in davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2016

V Ljubljani dne, 05. 01. 2016

Spoštovani,

Obveščamo vas o valorizaciji in višini premij, ki določajo okvir davčnih olajšav dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Maksimalna premija: Na osnovi objave v Uradnem listu RS, št. 104/2015, z dne 28.12.2015, stran 13.594, 1. člen, vam sporočamo, da ostaja maksimalni znesek davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi v letu 2016 na ravni preteklega leta, in sicer 2.819,09 EUR letno.

Minimalna premija: Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) je določena minimalna letna premija, ki znaša 240 EUR, priporočena mesečna minimalna premija Skupne pokojninske družbe ostaja tudi v letu 2016 26,70 EUR.

Valorizacija premije: V obdobju november 2014 - november 2015 ni prišlo do rasti cen življenjskih potrebščin.

Konec leta 2015 smo pridobili vsa potrebna dovoljenja za začetek izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bo našim zavarovancem omogočal tudi varčevanje v pokojninskih skladih z naložbeno politiko prilagojeno njihovi starosti; naložbena politika življenjskega cikla. V prihodnjih 6 mesecih bomo uredili vse potrebne spremembe, ki bodo vašim zaposlenim omogočile varčevanje v pokojninskih skladih z naložbeno politiko življenjskega cikla.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 080 80 87 ali po elektronski pošti info@skupna.si.


Dogodek ob 15 letnici Skupne pokojninske družbe

Dogodek ob 15 letnici Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 27. 10. 2015

23. 10. 2015 smo v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani pripravili dogodek ob 15 letnici Skupne pokojninske družbe. Našemu povabilu se je odzvalo lepo število naših zavarovancev, predstavnikov delničarjev in ostale poslovnih partnerjev, ki so nam v vseh teh letih stali ob strani in nam pomagali uresničevati naše poslovne uspehe.

Prisotnim sta se zahvalila in na kratko opisala pot Skupne v prvih 15 letih predsednik uprave Skupne pokojninske družbe, Aljoša Uršič in predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, g. Andrej Slapar. Dr. Mitja Čok je predstavil raziskavo Analiza 2. pokojninskega stebra v Sloveniji, ki jo je pripravil skupaj z dr. Borisom Majcnom in dr. Markom Ogorevcem z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Dr. Andraž Rangus je predstavil možno prihodnost pokojninskega sistema v Sloveniji. Dogodka, se kot svečani govorec žal ni mogel udeležiti predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.
Skupščina Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 25. 08. 2015

Dne 19. 8. 2015 je bila 19. skupščina Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Delničarji so se na skupščini med drugim seznanili s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2014 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014. Sprejeli so sklep, da bilančni dobiček v skupni višini 5,2 milijona EUR ostane nerazporejen. Za revizorja za poslovno leto 2015 je bila imenovana revizorska hiša Deloitte revizija d.o.o..


Seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 24. 06. 2015

Dne 22.06.2015 je bila petnajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta med drugim seznanili z oceno poslovanja družbe v prvem polletju leta 2015, oceno kapitalske ustreznosti družbe na dan 30. 6. 2015 in poročili notranje revizije. Nadzorni svet po predhodnem mnenju revizijske komisije ni imel pripomb na revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. in je potrdil revidirano Letno poročilo Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2014. Nadzorni svet je tudi potrdil sklic skupščine, ki bo dne 19. 8. 2015. Skupščini bo predlagal, da ostane čisti poslovni dobiček poslovnega leta 2014 nerazporejen.


Seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 13. 04. 2015

Dne 09.04.2015 je bila štirinajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta seznanili z oceno poslovanja družbe v prvem kvartalu leta 2015, oceno kapitalske ustreznosti družbe na dan 31.3.2015 in poročili notranje revizije. Na seji je bil za novega predsednika nadzornega sveta imenovan Tadej Čoroli, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dosedanji predsednik Miran Kalčič. Za člana in predsednika revizijske komisije je bil imenovan Jaka Kirn.


Skupščina Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 02. 04. 2015

Dne 27. 3. 2015 je bila 18. skupščina Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Prisotni na skupščini so za nove člane nadzornega sveta imenovali Tadeja Čorolija in Jako Kirna, ki nastopita mandat takoj in Aleša Vahčiča in Natašo Novak Priveršek, ki nastopita mandat 11. 6. 2015. Na skupščini so bile sprejete tudi predlagane spremembe statuta družbe, ki se nanašajo na mandat in nadomestila članom nadzornega sveta.


Nekaj deset evrov na mesec je bolje kot nič, Miran Kalčič

V Ljubljani dne, 01. 04. 2015

Miran Kalčič, univ. dipl. pravnik, je bil do leta 2006 namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, nato direktor Zavoda za varstvo pri delu, član ožje delovne skupine za pripravo izhodišč za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bele knjige o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sopredsednik komisije za vzpostavitev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence ter član in prvi predsednik odbora Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU) med letoma 2004 in 2012. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe, d. d. Več o članku najdete tukaj: http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/nekaj-deset-evrov-na-mesec-je-bolje-kot-nic


Seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe

V Ljubljani dne, 05. 02. 2015

Dne 02.02.2015 je bila trinajsta seja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana. Na seji so se člani nadzornega sveta med drugim seznanili z oceno poslovanja družbe v letu 2014, kapitalsko ustreznostjo družbe in delovanjem notranje revizije. Družba je leto 2014 zaključila s poslovnim izidom, ki je znatno presegel načrtovanega, družba pa je tudi visoko kapitalsko ustrezna.

Člani nadzornega sveta so tudi obravnavali in podali soglasje k Poslovnemu načrtu družbe za leto 2015.


»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.