Ponudba

Sklenitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Prednosti sklenitve kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.
 • Brezplačno nezgodno zavarovanje. Vsi naši redni plačniki premij so nezgodno zavarovani za primer smrti in izgubo splošne delovne sposobnosti. Več informacij poiščite v Brošuri nezgodnega zavarovanja.
 • Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav. Člani Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki so vključeni v bonitetni program Zavarovalnice Triglav – Triglav komplet, koristijo dodatne popuste pri sklepanju novih zavarovanj in obnovi zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Več informacij o bonitetnem programu Triglav komplet.
 • Bon Zavarovalnice Triglav za plačilo premije za avtomobilsko ali premoženjsko zavarovanje v vrednosti 40 EUR za člane.
 • Stabilno lastništvo in finančna moč družbe. Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.
 • Reference. Zaupa nam veliko število članov iz velikih in malih družb z domačim in tujim kapitalom: Skupina Telekom Slovenije, Skupina Pivovarne Laško, Skupina Slovenske železnice, Revoz Slovenija, Unior Zreče, Skupina Mahle Letrika, lskratel, Danfoss Trata, Skupina Kolektor, DARS, IBM, Skupina Nova Ljubljanska banka, Skupina Gorenje, Siemens Slovenija …
 • Visoka stopnja specializacije. Ukvarjamo se izključno z izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Velikost. Triglav, pokojninska družba, d.d. je največji specializirani izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Naložbene politike skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d. so prilagojene starosti posameznika. Z njimi omogočamo članom naših skladov doseganje višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Več o naložbeni politiki in možnosti izbora le-te, se nahaja tukaj.
 • Donos. V skladu z zajamčenim donosom, nudi Triglav, pokojninska družba, d.d. donos, ki je 25 % višji od zakonsko predpisanega zajamčenega donosa dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Pred sklenitvijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je smiselno, da se zainteresirana družba seznani z mogočimi modeli financiranja premij, finančnim učinkom in učinkom davčne olajšave na družbo in zaposlene. Več o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. lahko preberete v Brošuri kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Informativni izračuni:

Postopek sklenitve kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 1. Predstavitev mogočih načinov financiranja premij s strani svetovalcev Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d.
 2. Sklenitev Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta predstavnikov delodajalca in delojemalca.
 3. Sklenitev Pogodbe o financiranju pokojninskega načrta med delodajalcem in Triglav, pokojninsko družbo, d.d.
 4. Vključitev delojemalcev v zavarovanje.

Pred sklenitvijo zavarovanja je načeloma treba organizirati sestanek z predstavniki družbe in/ali predstavniki zaposlenih, na katerem svetovalci Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d. predstavijo možnosti in finančne učinke, ki pomagajo družbi sprejeti ustrezno odločitev.

Oddajte povpraševanje!

 
 
 

Več o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju

Sklenitev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Prednosti sklenitve individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. poleg ugodnosti, ki jih zagotavlja varčevanje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (davčne spodbude, varnost, nizki stroški …):

 • Brezplačno nezgodno zavarovanje. Vsi naši redni plačniki premij so nezgodno zavarovani za primer smrti in izgubo splošne delovne sposobnosti. Več informacij poiščite v Brošuri nezgodnega zavarovanja.
 • Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav. Člani Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki so vključeni v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet, koristijo dodatne popuste pri sklepanju novih zavarovanj in obnovi zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Več informacij o bonitetnem programu Triglav komplet.
 • Stabilno lastništvo in finančna moč družbe. Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.
 • Reference. Zaupa nam veliko število članov iz velikih in malih družb z domačim in tujim kapitalom: Skupina Telekom Slovenije, Skupina Pivovarne Laško, Skupina Slovenske železnice, Revoz Slovenija, Unior Zreče, Skupina Mahle Letrika, lskratel, Danfoss Trata, Skupina Kolektor, DARS, IBM, Skupina Nova Ljubljanska banka, Skupina Gorenje, Siemens Slovenija …
 • Visoka stopnja specializacije. Ukvarjamo se izključno z izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Velikost. Triglav, pokojninska družba, d.d. je največji specializirani izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Naložbene politike skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d. so prilagojene starosti posameznika. Z njimi omogočamo članom naših skladov doseganje višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Več o naložbeni politiki in možnosti izbora le-te, se nahaja tukaj.
 • Donos. V skladu z zajamčenim donosom, nudi Triglav, pokojninska družba, d.d. donos, ki je 25 % višji od zakonsko predpisanega zajamčenega donosa dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Več informacij poiščite v Brošuri individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja..

Osnovne značilnosti individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 • Premije predstavljajo davčno olajšavo pri odmeri dohodnine, kar pomeni, da prejmete pri dohodninski napovedi povrnjenih do 50 % zneska premije. Preverite učinek davčne olajšave.
 • Vključenost v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ni ovira, saj je lahko vsak član hkrati vključen v en individualni in en kolektivni pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer je skupna mesečna premija za uveljavljanje davčne olajšave omejena na 5,844 % bruto plače oz. ne sme presegati 2.903,66 EUR letno (velja za leto 2024). Pomembno je opozoriti še na dejstvo, da ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec.

Informativni izračuni:

Postopek sklenitve individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 1. Preprosto, spletno sklenitev (online) izvedete tukaj ali izpolnite in podpišite obrazec Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN TPD 05 ter nam jo posredujte. Pričetek zavarovanja začne teči s prvim dnem meseca, v katerem je izvedeno nakazilo premije.
 2. Na osnovi izpolnjenega spletnega obrazca ali prejete Izjave, vam bomo poslali Obvestilo o vključitvi na vaš naslov.

Oddajte povpraševanje!

 
 
 

Prenos sredstev od drugih izvajalcev na pokojninski račun Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d.

Vsa vaša sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih imate pri različnih izvajalcih, lahko brezplačno prenesete na vaš osebni pokojninski račun pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. ali Zavarovalnici Triglav, d.d.. Sredstva prenesete tako, da nam na naslov (Zavarovalnica Triglav, d.d., Osebna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana) pošljete Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstev, privarčevanih v okviru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ni mogoče prenesti na pokojninski račun individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse v zvezi s prenosom uredimo mi.

V primeru nejasnosti nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 555 555 ali pa nam pišite na info@triglav.si.

Dodatno letno vplačilo premije članov

Član lahko kadarkoli v letu brez stroškov izvede dodatno vplačilo premije in s tem poveča izkoriščenost davčne olajšave ter poveča povračilo dohodnine. Pri tem velja opozorilo, da znesek letne premije skupaj z dodatnim letnim vplačilom ne sme presegati maksimalne premije, ki znaša 5,844 % bruto plače posameznika oz. 2.903,66 EUR na leto.

Z informativnim izračunom davčne olajšave preverite, koliko dodatne premije še lahko doplačate in koliko dohodnine boste dobili povrnjene.

Več informacij in dodatna pojasnila lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 555 555 ali na elektronskem naslovu info@triglav.si.

»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.