Informacije za nove člane

K dodatnemu pokojninskemu zavarovanju lahko pristopite na več načinov, odvisno od možnosti, ki so vam na voljo. S spodnjimi informacijami vas želimo seznaniti s postopkom sklenitve zavarovanja in najpomembnejšimi informacijami o izbrani vrsti oziroma načinu pristopa k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju.

Pristop prek delodajalca, ki ima sklenjeno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. ali Zavarovalnici Triglav, d.d.

Če ste zaposleni pri delodajalcu, ki ima sklenjeno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. ali Zavarovalnici Triglav, d.d., in izpolnjujete pogoje iz pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta, lahko tudi vi pristopite k zavarovanju.

Da bi vam olajšali odločitev o sklenitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, smo za vas pripravili informativne izračune, ki vam bodo pomagali pri sklenitvi zavarovanja.

S pomočjo informativnega izračuna dodatne pokojnine lahko preverite, kakšno dodatno pokojnino si lahko obetate z dodatnim pokojninskim zavarovanjem in kakšna je ustrezna višina premije za želeni znesek dodatne pokojnine.

Z informativnim izračunom davčne olajšave lahko preverite, kako bo to vplivalo višino na zneska povrnjene dohodnine oz. znižanega plačila dohodnine, do katerega boste upravičeni.

Z informativnim izračunom stroška premije za člane lahko preverite, kakšen je vaš dejanski strošek premije.

Če ima vaš delodajalec že sklenjeno kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, priporočamo, da se za pristop obrnete na svojega delodajalca, za več informacij pa nas pokličite na 080 555 555 ali pošljite sporočilo na info@triglav.si.

Pristop prek delodajalca, ki nima sklenjenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. ali Zavarovalnici Triglav, d.d

Za pristop k dodatnemu pokojninskemu zavarovanju prek delodajalca (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) mora delodajalec skleniti zavarovanje, h kateremu pristopijo njegovi zaposleni (po želji).

Pred sklenitvijo zavarovanja je načeloma treba organizirati sestanek s predstavniki družbe in/ali predstavniki zaposlenih, na katerem svetovalci Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d. predstavijo možnosti in finančne učinke, ki pomagajo družbi sprejeti ustrezno odločitev. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se praviloma sklepa po tem postopku:
 • Predstavitev mogočih načinov financiranja premij svetovalcev Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d.
 • Sklenitev Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta predstavnikov delodajalca in delojemalca.
 • Sklenitev Pogodbe o financiranju pokojninskega načrta med delodajalcem in Triglav, pokojninske družbe, d.d..
 • Vključitev delojemalcev v zavarovanje.
Sklenitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja prinaša delodajalcu in njegovim zaposlenim številne pozitivne lastnosti:
 • Davčne spodbude (za delodajalce in/ali zaposlene). Delodajalcu se premije, ki jih plačuje v korist zaposlenih, priznajo kot davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti. Ker premija ni obremenjena z davki in prispevki, prejme zaposleni na svoj račun celotno premijo, ki mu jo je namenil delodajalec.
 • Varnost in transparentnost (zakonodaja zagotavlja visok nivo varnosti z ustreznimi predpisi in nadzorom, ki ga izvaja).
 • Nizki stroški (nizke stroške predpisuje zakonodaja).
 • Družbena odgovornost delodajalca (dodatno pokojninsko zavarovanje je eden od privlačnejših dejavnikov motivacije in gradnje pripadnosti zaposlenih).

Prednosti sklenitve kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

 • Brezplačno nezgodno zavarovanje. Vsi naši redni plačniki premij so nezgodno zavarovani za primer smrti in izgubo splošne delovne sposobnosti. Več informacij poiščite v Brošuri nezgodnega zavarovanja.
 • Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav. Člani Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki so vključeni v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet, koristijo dodatne popuste pri sklepanju novih zavarovanj in obnovi zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Več informacij o bonitetnem programu Triglav komplet.
 • Bon Zavarovalnice Triglav za plačilo premije za avtomobilsko ali premoženjsko zavarovanje v vrednosti 40 EUR za člane.
 • Stabilno lastništvo in finančna moč družbe. Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.
 • Reference. Zaupa nam veliko število članov iz velikih in malih družb z domačim in tujim kapitalom: Skupina Telekom Slovenije, Skupina Pivovarne Laško, Skupina Slovenske železnice, Revoz Slovenija, Unior Zreče, Skupina Mahle Letrika, lskratel, Danfoss Trata, Skupina Kolektor, DARS, IBM, Skupina Nova Ljubljanska banka, Skupina Gorenje, Siemens Slovenija …
 • Visoka stopnja specializacije. Ukvarjamo se izključno z izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Velikost. Triglav, pokojninska družba, d.d. je največji specializirani izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Naložbene politike skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d. so prilagojeni starosti posameznika. Z njimi omogočamo članom naših skladov doseganje višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Več o naložbeni politki in možnosti izbora le-te, se nahaja tukaj.
 • Donos. V skladu z zajamčenim donosom, nudi Triglav, pokojninska družba, d.d. donos, ki je 25 % višji od zakonsko predpisanega zajamčenega donosa dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Pred sklenitvijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je smiselno, da se zainteresirana družba seznani z mogočimi modeli financiranja premij, finančnim učinkom in učinkom davčne olajšave na družbo in zaposlene. Več o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. lahko preberete v Brošuri kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Možnost izbire sklada oz. naložbene politike ob sklenitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Član je ob pristopu razvrščen v kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini. Skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla bo član s približevanjem upokojitvi prehajal v sklade z večjim deležem kratkoročno bolj varnih naložb.

Možnosti izbire sklada oz. naložbene politike, ki jih ima član glede na svojo starost, lahko preverite tukaj.

Pomembno:
Član lahko v času varčevanja enkrat letno zamenja kritni sklad, ki izvaja različno naložbeno politiko, pri čemer je pri izbiri naložbene politike omejen s svojo starostjo.
Spremembo kritnega sklada član brezplačno izvede z enim izmed naslednjih obrazcev:

Informativni izračuni:

Postopek sklenitve kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 1. Predstavitev mogočih načinov financiranja premij s strani svetovalcev Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d..
 2. Sklenitev Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta predstavnikov delodajalca in delojemalca.
 3. Sklenitev Pogodbe o financiranju pokojninskega načrta med delodajalcem in Triglav, pokojninsko družbo, d.d..
 4. Vključitev delojemalcev v zavarovanje.
Pred sklenitvijo zavarovanja je načeloma treba organizirati sestanek s predstavniki družbe in/ali predstavniki zaposlenih, na katerem svetovalci Triglav, pokojninske družbe, d.d. ali Zavarovalnice Triglav, d.d. predstavijo možnosti in finančne učinke, ki pomagajo družbi sprejeti ustrezno odločitev.

Oddajte povpraševanje!

 
 
 


Več o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

Samostojni pristop – sklenitev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Če vam delodajalec ne omogoča varčevanja v okviru kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja oz. je vaša premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (pre)nizka, je smiselno skleniti individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. Več informacij najdete v Brošuri individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Spletno sklenitev (online) izvedete tukaj ali izpolnite in podpišite obrazec Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN TPD 05 ter nam jo posredujte. Pričetek zavarovanja začne teči s prvim dnem meseca, v katerem je izvedeno nakazilo premije.

Osnovne značilnosti individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 • Premije predstavljajo davčno olajšavo pri odmeri dohodnine, kar pomeni, da vam »država« povrne do 45-odstotkov zneska premije. Z vplačilom premije dodatnega pokojninskega zavarovanja si posameznik za celoten znesek vplačane premije v tistem letu zniža letno dohodninsko osnovo in posledično je upravičen do povračila dohodnine oz. nižjega doplačila dohodnine. Preverite učinek povrnjene dohodnine.
 • Vključenost v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ni ovira, saj je lahko vsak član hkrati vključen v en individualni in en kolektivni pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri čemer je skupna mesečna premija za uveljavljanje davčne olajšave omejena na 5,844 % bruto plače oz. ne več kot 2.903,66 EUR letno (velja za leto 2024). Pomembno je opozoriti še na dejstvo, da ima prednost pri uveljavljanju davčne olajšave delodajalec.
Prednosti sklenitve individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. poleg ugodnosti, ki jih zagotavlja varčevanje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (davčne spodbude, varnost, nizki stroški …):
 • Brezplačno nezgodno zavarovanje. Vsi naši redni plačniki premij so nezgodno zavarovani za primer smrti in izgubo splošne delovne sposobnosti. Več informacij poiščite v Brošuri nezgodnega zavarovanja.
 • Dodatni popusti pri Zavarovalnici Triglav. Člani Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki so vključeni v bonitetni program Zavarovalnice Triglav, Triglav komplet, koristijo dodatne popuste pri sklepanju novih zavarovanj in obnovi zavarovanj Zavarovalnice Triglav. Več informacij o bonitetnem programu Triglav komplet.
 • Stabilno lastništvo in finančna moč družbe. Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.
 • Reference. Zaupa nam veliko število članov iz velikih in malih družb z domačim in tujim kapitalom: Skupina Telekom Slovenije, Skupina Pivovarne Laško, Skupina Slovenske železnice, Revoz Slovenija, Unior Zreče, Skupina Mahle Letrika, lskratel, Danfoss Trata, Skupina Kolektor, DARS, IBM, Skupina Nova Ljubljanska banka, Skupina Gorenje, Siemens Slovenija …
 • Visoka stopnja specializacije. Ukvarjamo se izključno z izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 • Velikost. Triglav, pokojninska družba, d.d. je največji specializirani izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.
 • Naložbena politike skladov Triglav, pokojninske družbe, d.d. so prilagojene starosti posameznika. Z njimi omogočamo članom naših skladov doseganje višjih donosov in višje dodatne pokojnine. Več o naložbeni politiki in možnosti izbora le-te, se nahaja tukaj.
 • Donos. V skladu z zajamčenim donosom, nudi Triglav, pokojninska družba, d.d. donos, ki je 25 % višji od zakonsko predpisanega zajamčenega donosa dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Možnost izbire sklada oz. naložbene politike ob sklenitvi individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Ob pristopu k zavarovanju član z Izjavo o izbiri naložbene politike izbere ustrezen sklad oziroma naložbeno politiko. Za člana, ki ob pristopu k zavarovanju ne izpolni Izjave o izbiri naložbene politike se šteje, da je izbral naložbeno politiko življenjskega cikla in bo razvrščen v sklad Triglav pokojnine+, ki izvaja naložbeno politiko, ki ustreza njegovi starosti.

Možnosti izbire sklada oz. naložbene politike, ki jih ima član glede na svojo starost, lahko preverite tukaj.

Pomembno:
Član lahko v času varčevanja enkrat letno zamenja kritni sklad, ki izvaja različno naložbeno politiko, pri čemer je pri izbiri naložbene politike omejen s svojo starostjo.
Spremembo kritnega sklada član brezplačno izvede z obrazcem Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Skupni pokojninski sklad / Triglav pokojnine+.

Informativni izračuni:

Postopek sklenitve individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

 1. Preprosto, spletno sklenitev (online) izvedete tukaj ali izpolnite in podpišite obrazec Pristopna izjava k pokojninskemu načrtu individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN TPD 05 ter nam jo posredujte. Pričetek zavarovanja začne teči s prvim dnem meseca, v katerem je izvedeno nakazilo premije.
 2. Na osnovi izpolnjenega spletnega obrazca ali prejete Izjave, vam bomo poslali Obvestilo o vključitvi na vaš naslov.

Oddajte povpraševanje!

 
 
 
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.